Τα θεωρητικά μαθήματα ξεκινούν τη Παρασκευή 09/10/2016 στο αμφιθέατρο Χατζηνικολάου, από τις 13-15. Τα εργαστηριακά μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 13/10/2016 καθώς και τη Πέμπτη 15/10/2016 τις αντίστοιχες ώρες που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Επιτρέπονται μόνο οι αμοιβαίες αλλαγές μεταξύ δύο φοιτητών. Η παρουσία στο πρώτο μάθημα είναι απαραίτητη και κατοχυρώνει τη θέση στο εργαστηριακό τμήμα.