Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και εργασίας επιβάλουν συνεχή ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στο επαγγελματικό μας τομέα. Νέες τεχνολογίες, υλικό και λογισμικό εμφανίζονται και απαιτούν χρόνο και εκπαίδευση ώστε να είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί μέσω της χρήση τους. Το ίδιο συμβαίνει εκτός της πληροφορικής και σε άλλες επιστήμες. Η διάθεση χρόνου για εκπαίδευση με την παραδοσιακή μορφή δεν είναι δυνατήκαι απαιτεί νέες εξατομικευμένες μορφές, σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ο σκοπός του μαθήματος Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας, είναι να κατανοήσουμε τις τεχνολογίες που υπάρχουν για την υποστήριξη των νέων μορφών εκπαίδευσης,να κάνουμε την εγκατάσταση καιδιαχείριση αντιπροσωπευτικών προγραμμάτων λογισμικού, να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προγράμματα για να παρέχουμε εκπαιδευτικές λειτουργίες σε απομακρυσμένους χρήστες (καθηγητές και μαθητές), να δούμε αντιπροσωπευτικά προγράμματα για τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, να μελετήσουμε τις βασικές αρχές σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η χρήση των αλγορίθμων είναι ο συνήθης τρόπος επίλυσης των προβλημάτων στην πληροφορική. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπορούν να επιλυθούν σε σχετικά σύντομο χρόνο, οπότε σε αυτή τη περίπτωση ενδιαφερόμαστε για τη βέλτιστη λύση. Όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις των προβλημάτων, το πλήθος των παραμέτρων, η μη προφανής συσχέτιση των παραμέτρων, ο όγκος των δεδομένων, κάνει απαγορευτική οποιαδήποτε σκέψη για την χρήση των συνηθισμένων μεθόδων μιας και θα απαιτηθούν τεράστιοι υπολογιστικοί πόροι και πιθανόν όταν βρεθεί η λύση να είναι πέραν κάθε αποδεκτού χρονικού ορίου.

Υπάρχει και άλλη κατηγορία προβλημάτων για τα οποία δεν υπάρχει αναλυτικός αλγόριθμος επίλυσης, και βασίζονται στην εμπειρία, τη λογική, τη γνώση και τη μεταγνώση,δηλαδή τα χαρακτηριστικά που κάνουν το ανθρώπινο είδος μοναδικό.

Η Τεχνική Νοημοσύνη είναι ένας κλάδος τις πληροφορικής που μελετά μεθόδους και τεχνικές για τη κωδικοποίηση και την επίλυση τέτοιων δύσκολων προβλημάτων, για τα οποία θα μιλήσουμε στα πλαίσια του μαθήματος με πρακτικό τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία και η εφαρμογή των "έξυπνων" αλγορίθμων.