Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό την εκμάθηση της χρήσης των Cookies, και του Session σε περιβαλλον PHP.